For at opnå et godt resultat er der nogle forudsætninger der skal være på plads.

DET SKAL DU SELV SØRGE FOR inden bilen afleveres hos os:

At ruder er rengjorte og fri for evt limrester og mærker.
Er der nistrer, ridser eller anden form for beskaldigelse af ruderne bliver resultatet ikke optimal. 
XDZign.dk hæfter ikke for evt fejl af denne karakter.

Skal der monteres solfilm på ruder der kan rulles op/ned, skal du sørge for at 
dørbeklædning er afmontreret inden aflevering hos os.

Årsagen til at vi ønsker afmontering af disse dele er fordi det ikke er muligt at montere solfilmen ned
under rudens gummiliste. Hvis filmen ikke kommer ned under listen, kan monteringen blive synlig udefra 
og gummilisten samt filmen beskadiges når ruden rulles op/ned.

Ved montering af solfilm i bagruden skal evt nakkestøtter afmonteres.
Er der monteret stoplygte i bagruden, monteres solfilmen udenom denne.
Vi afmonterer altså ikke disse lygter. Ønsker du dem afmonteret skal du selv sørge for det.
Det samme gælder hvis der er monteret antenne på ruden.

At vi kan have bilen i min. 6 timer
For at resultatet bliver godt skal bilen ind i værkstedet og ruderne rengøres grundigt.
Efter monteringen skal filmen have lov at “sætte sig” og det er som oftest nødvendigt at “efterskrabe” 
på filmen. Derfor er det desværre ikke muligt at montere solfilmen mens du venter.

OBS. 
- Du skal være opmærksom på at det ikke hos alle biltyper er muligt at få solfilmen til at hæfte 
optimalt omkring de såkaldte matrix prikker (de små sorte prikker der ofte er i kanten af ruden) 
Resultatet afhænger meget af tætheden og tykkelsen på disse prikker.
- En eftermonteret solfilm vil aldrig “syne” som de indfarvede ruder som bilfabrikkerne leverer.
- Ønsker du monteret solfilm i de forreste sideruder, skal du være opmærksom på at dette ikke er
lovligt og XDZign.dk pådrager sig intet ansvar for følgerne af denne montering.
- Solfilmen hærder ordenligt op i løbet af ca 3 uger. I denne tid bør filmen ikke udsættes for unødig
påvirkning.