Håndteringsanvisninger for magnetfolie

For at undgå skader - specielt ved udendørs anvendelse - skal man overholde følgende anvisninger:

1. Bærefladen skal være tør og fri for støv før monteringen.

2. Magnetskilte skal principielt anbringes fuldflade og må ikke lægges rundt om lister og kanter på køretøjet

3. Aftagne magnetskilte skal altid opbevares fladt. Knæk og folder mindsker anvendeligheden væsentligt.
Hvis magnetfolien skal oprulles en gang, skal den trykte overflade ligge udvendigt.

4. For tykke lag af lak eller spartelsteder i køretøjets anlægsflade indskrænker magnetfoliens klæbeevne væsenligt.

5. Høje udetemperaturer og en uafbrudt montering kan føre til sammenklæbning med billakken.
En beskyttelses lakering på den magnetiske side reducerer faren for sammenklæbning. Magnetskiltene
bør dog fjernes fra køretøjet, når de ikke er i brug. Magnetskilte bør tages af en gang om dagen.
Ved nye køretøjer eller nylakeringer må magnetskiltene først monteres efter ca. 3 måneder.
Ved metallakeringer skal lakeringen såvel som magnetfoliens klæbeflade rengøres dagligt og holdes tør.

6. Rengøring af magnetskilte bør kun ske med vand og mindst en gang om ugen, - ved høje temperaturer
hver anden dag. Der må ikke benyttes opløsningsmidler eller opløsningsmiddelholdige væsker.

7. Hvis magnetfolien ikke mere kan påføres plant, anbefales det at klæbe folien på en min 1mm tyk
stålplade ved ca. 30-40 grader C i 1-2 døgn.

8. Klæbeevnen er ved fuldflade montering på køretøjets karosseri til en max hastighed på max 200 km/t.
Forudsætningen herfor er, at magnetfolien har en tykkelse på 0,9mm (se også pkt. 2)


Behandlingsanvisninger for magnetfolie

Magnetfolie består af en blanding af strontium-ferrit-pulver og et elastisk termoplastisk bindemiddel
i kalanderet udførelse. Magnetfolierne kan bearbejdes med manuelle eller maskinelle skæreværktøjer.
De klæber på alle ferro-magnetiske materialer.

1. Magnetfolierne har en temperaturbestandighed på ca. -30-70 grader C.

2. Da magnetfolierne tiltrækker elektrostatisk opladte støvpartikler skal folien rengøres før videre forarbejdning.

3. Folieemner skal altid lagres plant, godt afdækket og tørt med papir- eller papmellemlag.

4. Rullevarer bør før trykning udlægges 1-2 dage ved rumtemperatur og med papirmellemlag. Herved sikres, at plant materiale kan forarbejdes.

5. Trykte magnetfolier må kun tørres ved normal rumtemperatur - der må ikke benyttes tørreanlæg.